Kriterierna för en docentur

 

För beviljandet av titeln docent åt en person krävs vid Helsingfors universitet att personen har en vetenskaplig produktion som till sin omfattning motsvarar åtminstone två doktorsavhandlingar samt god undervisningsförmåga. Den som söker en docentur bör till ansökan bifoga en förteckning över sina vetenskapliga publikationer samt andra meriter. Sökande bör även hålla en provföreläsning från sitt eget vetenskapsområde.

Detaljerade anvisningar för ansökan om docentur hittas på fakulteternas hemsidor: