Årets docenter 2012–2022

 

Årets docenter 2012–2022

 

Docent Ritva Toivonen är årets docent 2022/ Helsingfors universitetet

Helsingfors universitets docentförening har till årets docent 2022 valt  dekanus Ritva Toivonen, docent i skogsekonomi och marknadsföring vid Jord- och skogsbruksfakulteten

Helsingfors universitets presentationen av årets docent finns på länken

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/yliopisto/maatalous-metsatieteellisen-tiedekunnan-dekaani-ritva-toivosesta-vuoden-dosentti-2022

 

.

Tuomas Pöysti är årets docent 2021/ Helsingfors universitet

Helsingfors universitets docentförening har till årets docent 2021 valt rättskansler Tuomas Pöysti, docent i förvaltningsrätt.

 

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/yliopisto/tuomas-poysti-vuoden-dosentti-2021  

 

Docent Pilvi Torsti (2020)

statsvetenskapliga fakulteten

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/hyvinvointiyhteiskunta/pilvi-torstista-vuoden-dosentti-2020

Dosentti Kimmo Tuominen (2019)
matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

På 2019 års docentfest 2.4.2019 kungjordes styrelsens val av årets docent. Till årets docent hade styrelsen valt docenten i fysik Kimmo Tuominen från matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Kimmo Tuominen har speciellt forskat i mörk materie och materiens väsen. Han har även av studenterna fått pris som årets lärare.

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/luonnontieteet/kimmo-tuominen-vuoden-dosentiksi

Dosentti Irna Järvelä (2018)
medicinska fakulteten

Dosentti Henrietta Grönlund (2017)
teologiska fakulteten

Dosentti Mirkka Lappalainen (2016)
humanistiska fakulteten

Dosentti Anna-Liisa Laine (2015)
bio- och miljövetenskapliga fakulteten

Dosentti Laura Hänninen (2014)
veterinärvetenskapliga fakulteten

Dosentti Annamari Vänskä (2013)
humanistiska fakulteten

Docent Ragna Rönnholm (2012)
bio- och miljövetenskapliga fakulteten