Dosenttisopimus

Helsingin yliopiston rehtori on 13.12.2010 (214/2010) tekemällään päätöksellä hyväksynyt ohjeen, joka koskee Helsingin yliopiston aktiivisten dosenttien kanssa tehtävää sopimusta.

 

Dosenttisopimuslomake täytetään yliopiston SAP HR-järjestelmässä.

 

https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/31_dosenttisopimus_3.docx

 

Yhdistyksen hallitus seuraa aktiivisesti dosenttisopimuksen käyttöönottoa Helsingin yliopistossa.

Lisätietoja dosenttisopimuksesta antaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jukka Hoffrén (jukka.hoffren[at]helsinki.fi).