Dosenttisopimus

Helsingin yliopiston rehtori on 13.12.2010 (214/2010) tekemällään päätöksellä hyväksynyt ohjeen, joka koskee Helsingin yliopiston aktiivisten dosenttien kanssa tehtävää sopimusta.

 

Dosenttisopimuslomake täytetään yliopiston SAP HR-järjestelmässä.

 

Yhdistyksen hallitus seuraa aktiivisesti dosenttisopimuksen käyttöönottoa Helsingin yliopistossa.

Lisätietoja dosenttisopimuksesta antaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jukka Hoffrén (jukka.hoffren[at]helsinki.fi).

------------------------------------------------------------------------------------------

https://flamma.helsinki.fi/fi/group/tutkimuksen-tuki/dosentin-arvo-ja-sen-hakeminen#menu4

 

DOSENTTISOPIMUKSEN LAATIMINEN

Helsingin yliopiston henkilökuntaan kuulumattomat dosentit, jotka haluavat toimia omalla oppialallaan yliopiston hyväksi ja olla vuorovaikutuksessa yliopistoon, tekevät oppialaansa vastaavan yliopiston yksikön kanssa dosenttisopimuksen. Dekaani/osaston johtaja harkitsee, onko sopimuksen tekeminen yksikön tarpeiden ja etujen mukaista. Dosenttisopimuksella sovitaan yhteistyön muodoista ja ehdoista. Sopimus ei muodosta palvelusuhdetta yliopistoon vaan siinä sovitaan niistä eduista ja oikeuksista, joita dosentti saa osallistuessaan tiedekunnan tai osaston toimintaan. Yliopisto maksaa tehdystä työstä korvauksen siten kuin ennen opetuksen tai työtehtävän alkamista erikseen sovitaan.

Sopimus edellyttää aina halukkuutta kummaltakin osapuolelta. Sopimukseen merkitään voimassaoloaika vuosina. Sopimus voidaan molemminpuolisesti irtisanoa ennen määräajan päättymistä ja myös uusia sen päätymisen jälkeen.

Kun kansleri on nimittänyt henkilön Helsingin yliopiston dosentiksi, laaditaan dosenttisopimus siinä tiedekunnassa/osastolla, johon dosentuuri sijoittuu. Dosenttisopimuksen laatii SAP HR-järjestelmässä tiedekunnan/osaston HR-koordinaattori ja sen allekirjoittaa dekaani/osaston johtaja.