Dosentin arvo

DOSENTIN ARVO

Helsingin yliopiston kanslerin myöntämät dosentin arvot

Helsingin yliopiston määritelmä (lainattu 4.8.2018)

Dosentti on akateeminen arvo, joka myönnetään tunnustuksena tieteellisistä ja opetuksellisista ansioista. Dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muilla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Aiemmin dosentit olivat myös virkasuhteessa yliopistoon, mutta yliopistolain muututtua 2010 on dosentuurista tullut ennen muuta arvonimi. Helsingin yliopistossa dosentin arvon myöntää tiedekunnan esityksestä Helsingin yliopiston kansleri.

Dosentin arvon myöntäminen edellyttää Helsingin yliopistossa vähintään kahden väitöskirjan laajuista tieteellistä tuotantoa sekä hyväksi todettua opetustaitoa. Dosentiksi hakevan tulee hakuvaiheessa esittää luettelo tieteellisistä julkaisuistaan ja muista ansioistaan, sekä antaa opetusnäyte omalta alaltaan. Hakijan kelpoisuuden arvioivat riippumattomat tieteelliset asiantuntijat.

Dosenttien tärkein tehtävä yliopistoyhteisössä on opetus. Dosentin arvo antaa oikeuden ohjata lisensiaatintöitä sekä väitöskirjoja. Ollessaan työsuhteessa yliopistoon dosentit toimivat usein myös tutkijoina. Ennen kaikkea dosentin arvo on kuitenkin osoitus siitä, että sen haltija on alallaan tieteellisesti ja opetuksellisesti taitavaksi tunnustettu yliopistoyhteisön arvostettu jäsen.

Kaikkiaan dosentteja on Helsingin yliopistossa vajaat 4400. Vuosittain kansleri myöntää dosentin arvonimiä noin 180.”