HYDY på svenska

 

Docentföreningen vid Helsingfors universitet – Hydy

Docentföreningen vid Helsingfors universitet är såsom namnet antyder en förening, som är grundad för att föra samman docenterna vid Helsingfors universitet och stå för deras intressebevakning. Föreningen arbetade i början av detta århundrande aktivt för bevarandet av docentsystemet då Helsingfors universitets förvaltningsreform genomfördes och även inför ibruktagandet av den nya universitetslagen av år 2010. Traditionella utmaningar som år efter år lever kvar är stärkandet av samverkan mellan docenterna och universitet samt förbättringarna av förutsättningarna för ett effektivt och förnuftsbaserat utnyttjande av docentsystemet i den högre utbildningen och forskningen.

Föreningen ordnar årligen i samarbete med universitetets kansler en Docentfest till vilket alla docenter, som fått sin utnämning föregående år, representanter för fakulteternas förvaltning får en inbjudan. Föreningen väljer årligen efter förslag inkomna från fakulteterna Årets docent. Valet av Årets docent kungörs på Docentfesten där den valda docent håller festtal i vilket han/hon presenterar sin forskning och annan meriterande verksamhet.

Doscentföreningen är ansluten till Finlands Docentförbund, där den är den största medlemsföreningen. Mera information om Docentförbundet hittas på https://blogs.helsinki.fi/dosenttiliitto/  

 

Till årets docent 2021 har valts rättskansler Tuomas Pöysti, docent i förvaltningsrätt.

 

Helsingfors universitets docentförening har till årets docent 2021 valt rättskansler Tuomas Pöysti, docent i förvaltningsrätt. Valet av åretsdocent blev offentligt 24.11.2021.

Helsingfors universitets presentationen av årets docent finns på länken

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/yliopisto/tuomas-poysti-vuoden-dosentti-2021

 

 

Helsingfors universitets docentförenings årsmöte hålls 29.11.2021

Helsingfors universitets docentförenings årsmöte hålls måndagen 29 november 2021 kl 18 i Porthanias lärarcafé, Universitetsgatan 3. Stadgeenliga ärenden. Årsmötesmaterialet hittas på webbsidans www.hydy.fi medlemssidor. Handlingarna finns även på mötesplatsen. Då årsmötets officiella del är avslutad, kan vi diskutera aktuella docent- och universitetsfrågor

 

 

Årets docent 2020 är Pilvi Torsti.

Helsinki.fi meddelande:

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/hyvinvointiyhteiskunta/pilvi-torstista-vuoden-dosentti-2020

 

Händelse (1,5 timmar): https://tiedekulmamedia.helsinki.fi/fi/web/tiedekulma/player/webcast?playerId=38521893&eventId=76104240

 

"Inom universitetsvärlden har titlar en stor betydelse: Docent bör översättas korrekt" (Åbo Underrättelser, 27.10.2021)

 

https://abounderrattelser.fi/inom-universitetsvarlden-har-titlar-en-stor-betydelse-docent-bor-oversattas-korrekt/