Föreningen

Docentföreningen vid Helsingfors universitet har som målsättning att vara intressebevakare för Helsingfors universitets docenter och att stöda deras strävan att förkovra sig som vetenskapsidkare och universitetslärare samt fungera som förenande länk mellan sina medlemmar.

Varje docent vid Helsingfors universitet kan ansöka om att bli medlem i föreningen. Även docenter vid andra finländska universitet kan ansöka om medlemskap.

Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys – Docentföreningen vid Helsingfors universitet ry:s verksamhetsformer finns beskrivna i föreningens stadgar.

Suomen dosenttiliitto-Finlands docentförbund ry är takorganisation för Finlands docentföreningar. Förbundet har för tillfället tre medlemsföreningar vilka är Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys – Docentföreningen vid Helsingfors universitet ry, Tampereen dosenttiyhdistys ry och Turun Yliopistojen Dosenttiyhdistys ry. – Docentföreningen vid Universiteten i Åbo rf. Tilläggsinformation fås på förbundets hemsida  https://blogs.helsinki.fi/dosenttiliitto/ .