Årets docent

 

Årets docent

Docentföreningens styrelse väljer årligen Årets docent bland de förslag som fås från universitetets fakulteter och enheter samt fristående institutioner.

Vid valet av årets docent beaktas forsknings- och undervisningsmeriter vid Helsingfors universitet samt om docenten i dessa på ett betydelsefullt sätt i samhället främjat och gett synlighet åt det egna forskningsområdet. Värdefullt är även om docenten som representant för Helsingfors universitet internationellt fått synlighet och kunnat främja forskningen på sitt område. Årets docent kungörs på Docentfesten till vilken universitetets kansler bjuder in alla docenter som under senaste är beviljats titeln docent samt fakulteternas, enheternas och de fristående institutionernas ledning.

 

Årets docent 2022 är Ritva Toivonen, docent i skogsekonomi och marknadsföring vid Jord- och skogsbruksfakulteten MMT.

 

Helsingfors universitets docentförening har till årets docent 2022 valt dekanus Ritva Toivonen, docent i skogsekonomi och marknadsföring vid Jord- och skogsbruksfakulteten MMT. Valet av årets docent offentliggjordes 24.11.2022 i Viks Biocentrum 3. Tillfället öppnades av docentföreningens ordförande Jukka Hoffrén och efter detta höll universitets prorektor Kai Nordlund, som är ansvarig för universitetets undervisning, ett anförande om docenternas betydelse för universitetets verksamhet. Efter kungörelsen av årets docent 2022 höll årets docent en docentföreläsning i vilken hon presenterade sin forskningsverksamhet samt sina erfarenheter av att leda en fakultet. Efter kungörelsetillfället höjdes en skål för årets docent varefter festdeltagarna kunde avnjuta en lätt traktering.

 

Helsingfors universitets presentationen av årets docent finns på länken

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/yliopisto/maatalous-metsatieteellisen-tiedekunnan-dekaani-ritva-toivosesta-vuoden-dosentti-2022

 

Offentliggörandet av Årets docent 2020 Pilvi Torsti gjordes pga. Corona-restriktionerna undantagsvis via en direktsänd uppspelning (streaming) 1.12.2020. Vid tillställningen talade universitetets kansler Kaarle Hämeri och föreningens ordförande Jukka Hoffrén. Årets docent presenterade sig och höll en föreläsning om sin verksamhet. Vid samma tillfälle offentliggörs och presenteras Docentföreningens docenthistorik, som är skriven av Sebastian Lindberg.

Information om Pilvi Torsti fås via länken

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/hyvinvointiyhteiskunta/pilvi-torstista-vuoden-dosentti-2020