Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys - Hydy

Helsingin yliopiston kansleri Kaarle Hämeri puhui dosenttijuhlassa 9.4.2024 (Kuva: Kristiina Hilden)
HYDY:n puheenjohtaja Jukka Hoffren puhui dosenttijuhlassa 9.4.2024. (Kuva: Ilja Kavonius)
Vuoden dosentti 2023 Mikael Niku (Kuva: Joel Grandell)
Vuoden dosentti Mikael Niku piti dosenttiesitelmän dosenttijuhlassa 9.5.2023 (Kuva: Jukka Hoffren)
Vuoden dosentin Mikael Nikun kukittaminen dosenttijuhlassa 9.5.2023. Vasemmalta oikealle: HYDY:n sihteeri Arja Pennanen ja puheenjohtaja Jukka Hoffren. (Kuva: Mika Kähkönen)
Helsingin yliopiston kansleri Kaarle Hämeri puhui dosenttijuhlassa 9.5.2023 (Kuva: Timo Vasko) .
Vuoden dosentti 2022 Ritva Toivonen
Vuoden dosentin, dekaanin Ritva Toivosen kukittaminen 24.11.2022. Vasemmalta oikealle: HYDY:n puheenjohtaja Jukka Hoffren, vuoden dosentti Ritva Toivonen, HYDY:n sihteeri Björn Fant ja Helsingin yliopiston vararehtori Kai Nordlund. Kuva: Mika Kähkönen

 

AJANKOHTAISTA

 

Vuoden 2024 dosenttijuhla pidetiin 9.4.2024

 

Helsingin yliopiston dosenttiyhdistyksen (HYDY) puheenjohtaja Jukka Hoffrén julkisti yhdistyksen valinnan vuoden dosentiksi 2024, joka on solubiologian dosentti Arno Palotie (lääketieteellinen tiedekunta). Valinta julkistettiin 9.4.2024 kanslerin järjestämässä dosenttijuhlassa.

 

Helsingin yliopiston julkaisema tiedote vuoden dosentista 2024 solubiologian dosentti Arno Palotie

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/yliopistoyhteiso/vuoden-dosentti-2024-aarno-palotie

 

Vuoden 2024 dosentin solubiologian dosentin Arno Palotien luento 9.4.2024

https://vimeo.com/932146462/a50d5ac2f8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuoden dosentti 2023 on mikroskooppisen anatomian dosentti, filosofian tohtori, vanhempi yliopistonlehtori Mikael Niku 

 

Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys (HYDY) on valinnut vuoden dosentiksi 2023 vanhemman yliopistonlehtorin, mikroskooppisen anatomian dosentin, filosofian tohtori Mikael Nikun. Valinta julkistettiin 9.5.2023 kanslerin järjestämässä dosenttijuhlassa. Tilaisuuden aluksi puhuivat yliopiston kansleri Kaarle Hämeri ja dosenttiyhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hoffrén. Tämän jälkeen vuoden dosentti piti dosenttiluennon, jossa hän esitteli omaa tutkimus- ja opetustyötään. Julkistamisen jälkeen paikalla olleet uudet dosentit ja juhlavieraat onnittelivat vuoden dosenttia.  

Linkki Helsingin yliopiston tiedotteeseen.

 https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/yliopisto/vuoden-dosentti-2023-mikael-niku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuoden dosentti 2022 on metsäekonomian ja markkinoinnin dosentti, dekaani Ritva Toivonen

 

Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys on valinnut vuoden 2022 dosentiksi metsäekonomian ja markkinoinnin dosentin, MMT, dekaani Ritva Toivosen. Valinta julkistettiin 24.11.2022 Viikissä Biokeskus 3:ssa Vuoden dosentin 2022 julkistamistapahtumassa. Tilaisuuden avasi dosenttiyhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hoffrén ja sen alussa yliopiston opetuksesta vastaavan vararehtori Kai Nordlund kertoi dosenttien merkityksestä yliopiston toiminnalle. Vuoden dosentin 2022 julkistamisen ja onnitteluiden jälkeen vuoden dosentti Ritva Toivonen piti dosenttiluennon, jossa hän esitteli omaa tutkimustyötään ja kokemuksiaan tiedekunnan johtamisesta. Julkistamistilaisuuden jälkeen paikalla olleet juhlavieraat kohottivat onnittelumaljan vuoden dosentille. 

Helsingin yliopiston tiedote asiasta:

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/yliopisto/maatalous-metsatieteellisen-tiedekunnan-dekaani-ritva-toivosesta-vuoden-dosentti-2022

Kuva: Ritva Toivonen arkisto.

 

 

 

 

Vuoden dosentti Tuomas Pöysti pitämässä dosenttiluentoa julkistamistilaisuudessa 24.11.2021. Tuomas Pöysti on OTT, hallinto-oikeuden dosentti (oikeustieteellinen tiedekunta),
oikeuskansleri. Hänen luentonsa materiaali on ladattavissa HYDY:n etusivun alareunasta. (Kuva: Petter Gröning/Helsingin yliopisto)
Vuoden 2021 dosentin Tuomas Pöystin kukitus. Vasemmalta oikealle dosenttiyhdistyksen (HYDY) puheenjohtaja Jukka Hoffen, sihteeri Björn Fant ja vuoden dosentti 2021 Tuomas Pöysti. (Kuva: Petter Gröning/Helsingin yliopisto)
Vuoden 2021 dosentille Tuomas Pöystille kunniakirjan, kukkien ja Helsingin yliopiston dosenttiyhdistyksen (HYDY:n) historiateoksen jako julkistamistilaisuudessa. (Kuva: Timo Vasko).
Suomen dosenttiliiton tilaisuudessa, 7.10.2021, oli paneelikeskustelu: Dosentit työelämän suola: dosenttien paikka ja merkitys yhteiskunnassa. Keskusteluun osallistuivat kuvassa vasemmalta oikealle Suomen dosenttiliiton puheenjohtaja Dosentti Tanja Pessi, Suomen tieteentekijöiden toiminnanjohtaja Johanna Moisio sekä vuoden dosentit Pilvi Torsti (Helsingin yliopisto), Dos Kimi Kärki (Turun yliopisto) ja dosentti Emma Raitoharju (Tampereen yliopisto). Vuoden dosentit pitivät oman 20 minuutin luennon tilaisuudessa. Lisätietoja on ohjelmaesitteessä ja tilaisuuden tallenteessa.
Vuoden dosentti (Helsingin yliopisto) luennoimassa Suomen dosenttiliiton tilaisuudessa Helsingin Tiedekulmassa 7.10.2021.
Vuoden dosentti Pilvi Torsti pitämässä dosenttiluentoa julkistamistilaisuudessa 1.12.2020 (Kuva Jukka Hoffren). Pilvi Torsti on poliittisen historian dosentti (valtiotieteellinen tiedekunta).
Helsingin yliopiston Kansleri Kaarlo Hämeri puhui vuoden dosentin 2020 ja Helsingin yliopiston dosenttiyhdistyksen historiikin julkistamistilaisuudessa.(Kuva Jukka Hoffren)

 

Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys

 

Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys on nimensä mukaisesti yhdistys, joka on perustettu Helsingin yliopiston dosenttien yhdyssiteeksi ja etujen valvojaksi. Yhdistys toimi aktiivisesti dosenttijärjestelmän säilyttämiseksi Helsingin yliopiston hallinnonuudistuksen aikaan toistakymmentä vuotta sitten ja noin kymmenen vuotta sitten tapahtuneen yliopistolainsäädännön kokonaisuudistuksessa. Nykyisiä haasteita ovat dosenttikunnan ja yliopiston yhteyksien tiivistäminen sekä edellytysten parantaminen dosenttijärjestelmän tehokkaalle ja järkevälle hyödyntämiselle yliopisto-opetuksessa ja tutkimuksessa.

Yhdistys järjestää yhteistyössä yliopiston kanslerin kanssa vuosittain maaliskuun alussa Dosenttijuhlan, johon kutsutaan kaikki edellisenä vuonna dosentin nimityksen saaneet sekä tiedekuntien hallinnon edustajia. Yhdistys valitsee vuosittain tiedekuntien tekemien esitysten perusteella Vuoden dosentin. Vuoden dosentti julkistetaan Dosenttijuhlassa, jossa hän pitää oman dosentuurinsa alueeseen liittyvän juhlaesitelmän. Koronatilanteen vuoksi dosenttijuhlaa ei voitu pitää vuonna 2020 ja 2021.

Yhdistys kuuluu suurimpana jäsenenä  Suomen Dosenttiliittoon. Lisätietoa löytyy dosenttiliiton sivuilta.

 

Helsingin yliopiston dosenttiyhdistyksen vuosikokous ti 28.11.2023  

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään Porthaniassa opettajien kahvilassa 28.11.2023 klo 18.00. Avoin kaikille jäsenille. Tervetuloa. 

 

Vuoden 2021 dosentiksi hallinto-oikeuden dosentti, oikeuskansleri Tuomas Pöysti

 

Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys on valinnut vuoden 2021 dosentiksi hallinto-oikeuden dosentti, OTT, oikeuskansleri Tuomas Pöystin. Vuoden 2021 dosentti julkistettiin 24.11.2021.

 

Helsingin yliopiston julkaisema tiedote asiasta.

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/yliopisto/tuomas-poysti-vuoden-dosentti-2021 

 

 

AJANKOHTAISTA 7.10.2021

 

Suomen Dosenttiliitto järjesti Helsingin Tiedekulmassa 7.10.2021 klo 17–19 seminaarin Kaiken maailman dosentit – Tutkittua tietoa. Tervetuloa mukaan! Ohjelmaan voi tutustua täällä:
https://dosentitnakyviin.wordpress.com #tttv2021

 

Vuoden dosentin ja dosenttihistoriikin julkistamistilaisuus 1.12.2020

 

Pilvi Torstista vuoden dosentti 2020

 

Helsinki.fi:n uutisosiossa julkaistu tiedote asiasta:

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/hyvinvointiyhteiskunta/pilvi-torstista-vuoden-dosentti-2020

 

Vuoden dosentti 2020 julkistettiin 1.12.2020 koronarajoitusten takia tänä vuonna poikkeuksellisesti virtuaalisesti striimattuna Tiedekulmasta. Tilaisuudessa puhuivat yliopiston kansleri Kaarle Hämeri ja Helsingin yliopiston dosenttiyhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hoffrén. Vuoden dosentti Pilvi Torsti piti tilaisuudessa dosenttiluennon.

Samassa tilaisuudessa julkistettiin ja esiteltiin Helsingin yliopiston dosenttiyhdistyksen dosenttihistoriikki, jonka on laatinut Sebastian Lindberg. Historiikki on maksutta kaikkien luettavissa näillä HYDY:n nettisivuilla (linkki on sivun alareunassa). Tilaisuus oli klo 13.00 - 14.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosentin nimikkeen kääntämisestä englanniksi sanomalehdessä julkaistu kirjoitus

 

(Åbo Underrättelser, 27.10.2021)

https://abounderrattelser.fi/inom-universitetsvarlden-har-titlar-en-stor-betydelse-docent-bor-oversattas-korrekt/ 

 

(Lapin kansa, 31.10.2021)

https://www.lapinkansa.fi/dosentti-kaannettava-oikein/4066562

 

PDF-tiedostoHYDY_Dosenttihistoriateos-ebook.pdf (6.5 MB)
Helsingin yliopiston dosenttiyhdistyksen historiateos, joka on maksutta kaikkien ladattavissa näillä HYDY:n nettisivuilla.
PDF-tiedostoPandemia ja oikeus Pöysti HY vuoden dosentti 24 11 2021.pdf (167 kB)
Vuoden dosentti 2021 Tuomas Pöystin dosenttiluennon materiaali julkistamistilaisuudessa 24.11.2021. Tuomas Pöysti on OTT, hallinto-oikeuden dosentti (oikeustieteellinen tiedekunta), oikeuskansleri.