Docentavtal

 

En docent som inte är anställd av Helsingfors universitet, men som inom sitt ämnesområde vill arbeta för universitetets bästa och samverka med universitetet kan enligt rektorsbeslut 214/2010 (13.12.2010) ingå ett docentavtal med den enhet inom universitetet som verkar inom docentens ämnesområde.

I avtalet kommer man överens om formerna och villkoren för samarbetet. Avtalet innebär inte att docenten står i ett anställningsförhållande till universitetet, utan att man kommer överens om de förmåner och rättigheter som docenten får när han eller hon deltar i fakultetens eller institutionens verksamhet. Universitetet betalar en ersättning för utfört arbete enligt vad man särskilt har kommit överens om innan undervisningen eller arbetet börjar.

Blankett för docentavtal (på finska) fås på adressen:

https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/31_dosenttisopimus_3.docx

Tilläggsuppgifter om docentavtalet ges av styrelsens ordförande.