Hallitus 2022-23

Vuosikokouksessa 28.11.2022 valittiin dosentti Jukka Hoffrén yhdistyksen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat dosentit:

 • Jukka Hoffrén, puheenjohtaja, soveltavan tilastotieteen dosentti (valtiotietellinen tiedekunta)
 • Ilja Kavonius, varapuheenjohtaja, kuluttajaekonomia,(maatalous-metsätieteellinen tiedekunta)
 • Arja Pennanen, sihteeri, soveltavan kasvifysiologian dosentti (bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta)
 • Unni Leino, taloudenhoitaja, suomen kielen ja sovelletun tietojenkäsittelytieteen dosentti (humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
 • Kristiina Hilden, mikrobibiotekniikan dosentti,(maatalous-metsätieteellinen tiedekunta)
 • Mika Kähkönen, mikrobiologian dosentti (maatalous-metsätieteellinen tiedekunta)
 • Anne Nevgi, kasvatustieteen dosentti (kasvatustieteellinen tiedekunta)
 • Jukka Ojasalo, hallinnon ja organisaatiotutkimuksen dosentti (valtiotieteellinen tiedekunta)
 • Minna Raivio, geriatrian dosentti (lääketieteellinen tiedekunta)
 • Lauri Soinne, neurologian dosentti (lääketieteellinen tiedekunta)
 • Timo Vasko missiologian dosentti (teologinen tiedekunta)
 • Sakari Wuolijoki siviilioikeuden dosentti. (oikeustieteellinen tiedekunta)