Styrelsen 2021–2022

 

Styrelsen 2021-22                              

 • Jukka Hoffrén, ordförande, soveltavan tilastotieteen dosentti (statsvetenskapliga fakulteten)
 • Ilja Kavonius, viceordförande, kuluttajaekonomia, (agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten)
 • Björn Fant, sektreterare, docent i fysik (matematisk-naturvetenskapliga fakulteten)
 • Unni Leino, kassör, suomen kielen ja sovelletun tietojenkäsittelytieteen dosentti (humanistiska och matematisk-naturvetenskapliga fakulteten)
 • Ilja Kavonius, kuluttajaekonomia, (agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten)
 • Mika Kähkönen, mikrobiologian dosentti (agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten)
 • Anne Nevgi, kasvatustieteen dosentti (pedagogiska fakulteten)
 • Jukka Ojasalo, hallinnon ja organisaatiotutkimuksen dosentti (statsvetenskapliga fakulteten)
 • Arja Pennanen, soveltavan kasvifysiologian dosentti (bio- och miljövetenskapliga fakulteten)
 • Minna Raivio, geriatrian dosentti (medicinska fakulteten)
 • Ragna Rönnholm, solu- ja molekyylibiologian dosentti (bio- och miljövetenskapliga fakulteten)
 • Timo Vasko missiologian dosentti (teologiska fakulteten)
 • Sakari Wuolijoki siviilioikeuden dosentti (juridiska fakulteten)